Mã địa điểm lưu kho cảng Cát Lái | học xuất nhập khẩu

mã địa điểm lưu kho cảng cát lái

Bảng mã Địa danh – địa điểm: Bao gồm địa điểm xếp dỡ hàng hóa, vị trí xếp dỡ hàng hóa, địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến.

Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến.1.

1. 02CIOZZ:

Địa điểm lưu kho chờ xuất khẩu 02CI (mã tạm)

Địa điểm lưu kho hàng hóa xuất khẩu 02CIOZZ (mã tạm): Doanh nghiệp sử dunhg mã này để khai báo địa điểm tập kết hàng hóa chưa được TCHQ mã hóa và hàng hóa chưa được đưa vào kho, bãi tại cảng Cát Lái. Đồng thời phải ghi cụ thể địa điểm tập kết hàng, thời gian dự kiến đóng container, xếp hàng lên phương tiện vận tải.

Trường hợp địa điểm tập kết hàng hóa chưa được TCHQ mã hóa: sử dụng mã tạm này của Chi cục để khai báo đồng thời phải ghi cụ thể địa điểm tập kết hàng, thời gian dự kiến đóng container, xếp hàng lên phương tiện vận tải.

2. O2CIRCI:

Địa điểm lưu kho hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu, hàng rời vào kho 1, kho 2, kho 3 của cảng Cát Lái.

3. O2CIS01:

Địa điểm lưu hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu bằng container tại cảng Cát Lái.

4. 02CIW01:

Địa điểm lưu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, hàng rời tại kho CFS đông tây, kho ngoại quan Đông Tây

Block "3353" not found

Đăng ký nhận bộ chứng từ khai báo hải quan điện tử mới nhất
(Bộ chứng từ gồm: Bill of lading, packing list, invoice, C/O, Contract)
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Nhận tài liệu xuất nhập khẩu, đăng ký ngay!
×
×
WordPress Popup Plugin
0933080004