Hướng dẫn khai báo thông tin cấp số định danh hàng hóa XNK trên phần mềm khai hải quan Ecus5

Hướng dẫn khai báo thông tin cấp số định danh hàng hóa XNK

Số định danh hàng hóa xuất khẩu được khai tại TC Số vận đơn trên TK xuất khẩu. Để đăng ký số định danh, chọn menu “Tờ khai hải quan” chọn “Khai báo bổ sung / Đăng ký số định danh hàng hóa”.

Mã số định danh hàng hóa XNK trên phần mềm khai báo hải quản Ecus

Cấu trúc số định danh hàng hóa nhập khẩu:

Số định danh = Mã cảng dỡ hàng + Ngày vận đơn + Số vận đơn.

Như vậy, người khai Hải quan sẽ khai thông tin trên tờ khai Hải quan nhập khẩu:

Mã số định danh hàng hóa XNK trên phần mềm khai báo hải quản Ecus | Kiệt DG

+ Mã cảng dỡ hàng: Khai tại ô chỉ tiêu thông tin số 1.33 “địa điểm dỡ hàng” theo mã danh mục cảng biển Việt Nam. (05 ký tự) Xem đầy đủ bên dưới. 

>> Xem chi tiết: Danh sách cảng biển trên thế giới.

+ Ngày vận đơn + Số vận đơn: Khai liên  liêntiếp nhau (“Ngày vận đơn” trước “Số vận đơn”) tại ô chỉ tiêu thông tin số 1.26. “Số vận đơn” trên tờ khai nhập khẩu.

Trong đó: “Ngày vận đơn” là ngày vận đơn ghi trên vận đơn gom hàng (vận đơn dùng để khai báo tờ khai Hải quan) theo định dạng “DDMMYY” (DD- ngày, MM- tháng, YY- năm). “Số vận đơn” là số vận đơn ghi trên vận đơn gom hàng là vận đơn dùng để khai báo tờ khai Hải quan. 

Mã số định danh hàng hóa XNK trên phần mềm khai báo hải quản Ecus | Kiệt DG

Vd: Với “Số vận đơn” là: XNKKDG18, “Ngày vận đơn” là: 15/10/2018 thì sẽ khai tại ô chỉ tiêu thông tin số 1.26 “số vận đơn” trên TK nhập khẩu là: 151018XNKKDG18.

Cấu trúc số định danh hàng hóa xuất khẩu:

Số định danh = Đối tượng + Loại hình hàng hóa + Năm + Số tuần tự trong năm.

Trong đó:

Đối tượng: 1. Số định danh cấp cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu; 2. Số định danh cấp cho DN kinh doanh kho bãi.

Loại hình hàng hóa: 1. Hàng hóa nhập khẩu; 2. Hàng hóa xuất khẩu; 3.Hàng hóa khác.

Năm: 2 ký tự chỉ năm cấp số định danh.

Số định danh của hàng xuất khẩu được khai tại ô TC 2.24. “ Số vận đơn” trên TK xuất khẩu.

– Trước khi đưa hàng vào cảng hoặc tại thời điểm đăng ký TK Xuất khẩu. (thời điểm này thông thường DN không có số vận đơn), doanh nghiệp thông qua hệ thống khai hải quan hoặc cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến để lấy số định danh cho lô hàng và khai vào ô chỉ tiêu thông tin số 2.24. “Số vận đơn” trên tờ khai xuất khẩu.

Bạn có thể xem chi tiết tại: Quyết định số 1593/QĐ-BTC ngày 15/08/2017. Thí điểm khai số vận đơn trên TKHQ đối với hàng hóa XK, NK để thực hiện quản lý, giám sát hàng hóa tự động.


Nếu bạn chưa có phần mềm khai báo hải quan điện tử Ecus:

Xem hướng dẫn tại đây: Hướng dẫn cài Ecus trên Win 10, Win 7, Win 8

Xem hướng dẫn: Các lỗi khi cài Ecus

 

 

Đăng ký nhận bộ chứng từ khai báo hải quan điện tử mới nhất
(Bộ chứng từ gồm: Bill of lading, packing list, invoice, C/O, Contract)
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Nhận tài liệu xuất nhập khẩu, đăng ký ngay!
×
×
WordPress Popup Plugin
0933080004